מקורות

הבר איתן, שיף זאב, "לקסיקון לביטחון ישראל", תל אביב, זמורה, ביתן, מודן – הוצאה לאור, 1976.

סא"ל (מיל') זהר אברהם, "המאבק לביטחון ישראל", הפרק – מלחמת ההתשה, העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל אביב, 2000.

סא"ל (מיל') זהר אברהם, "לוחמי קו המים והאש", תל אביב, המכון לחקר מלחמות ישראל, 2012.

אל"ם (מיל') פרופ' ואלך יהודה, "לא על מגש הכסף", הפרק – מלחמת ההתשה, ירושלים, כרטא, 2000.