מילון מונחים

ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ת
א
א א שם המונח

הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר

א שם המונח

הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר

ש
שם המונח

הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר הסבר קצר הסבר קצר הסבר קצרהסבר קצר