55 מחבלים נעצרו באזור יהודה

16.12.1967 - 1.1.1900
טרור

55 מחבלים נעצרו באזור יהודה.