4 מעשי חבלה באזור השרון הצפוני

29.9.1967 - 1.1.1900
טרור

4 מעשי חבלה באזור השרון הצפוני.