33 מחבלים נלכדו באזור שכם

25.9.1967 - 1.1.1900
טרור

33 מחבלים נלכדו באזור שכם ונתגלו מצבורי נשק.