11 מחבלים נלכדו במערה בגלבוע

26.10.1967 - 1.1.1900
טרור

11 מחבלים נלכדו במערה בגלבוע.