רכב צבאי עלה על מוקש ליד קנטרה בתעלת סואץ

7.5.1968 - 1.1.1900
זירת מצרים

רכב צבאי עלה על מוקש ליד קנטרה.