קשר אחרון עם הצוללת דקר

25.1.1968 - 1.1.1900
הים התיכון

מברק ביקורת מוצפן נתקבל לאחר חצות מהצוללת "דקר". הצוללת נמצאה במרחק כ-360 מילין מחופי הארץ, בדרכה מבריטניה לישראל. בצהריים התקיים עימה קשר מקוטע ומאז נעלמו עקבותיה.