קרב ארטילרי לאורך תעלת סואץ

27.9.1967 - 1.1.1900
זירת מצרים

קרב ארטילרי לאורך התעלה, מקנטרה ועד לעיר סואץ.