נכשל ניסיון סורי לבצע "תיקוני גבול" בשטח ההפקר באזור רפיד

4.11.1967 - 1.1.1900
זירת סוריה

נכשל ניסיון סורי לבצע "תיקוני גבול" בשטח ההפקר באזור רפיד.