ניסיון שיט מצרי בתעלת סואץ נתקל באש כוחותינו

30.1.1968 - 1.1.1900
זירת מצרים

אש ארטילרית בעקבות ניסיון שיט מצרי, בניגוד להסכם אי-השיט בתעלת סואץ.