ירי פגזי מרגמה על פתח תקווה

29.11.1967 - 1.1.1900
טרור

פגזי מרגמה נורו על פתח תקווה.