ירי בזוקות ומרגמות על אילת

13.1.1968 - 1.1.1900
טרור/זירת ירדן

ירי בזוקות ומרגמות על אילת.