הפגזת בתי הזיקוק בסואץ

25.10.1967 - 1.1.1900
זירת מצרים

בתגובה לטיבוע המשחתת אילת וכאזהרה מפני הידרדרות, צה"ל הפגיז את בתי הזיקוק תשלובת הפטרו-כימית בעיר סואץ. במשך ימים בוערים מאות אלפי טונות של מוצרי נפט. הושמדו מתקני זיקוק, מבנים ובתי חרושת. בעקבות ההפגזה שקטה גיזרת מצרים (פרט לתקרית אחת), עד קיץ 1968.