היאחזות נח"ל שניר עולה על הקרקע ברמת הגולן

24.10.1967 - 1.1.1900
זירת סוריה

היאחזות נח"ל שניר עולה על הקרקע ברמת הגולן.