היאחזות נח"ל ים עולה על הקרקע בצפון סיני

1.10.1967 - 1.1.1900
זירת מצרים

היאחזות נח"ל ים עולה על הקרקע בימת ברדאוויל בצפון סיני.