74 מחבלים נעצרו בשכם

12.2.1968 - 1.1.1900
טרור

74 מחבלים נעצרו בשכם.