תקציר המלחמה

מלחמת ההתשה

מלחמה שהתנהלה במשך למעלה משלוש שנים מתום מלחמת ששת הימים ביוני 1967 עד ליל 8-7 באוגוסט 1970. שיאה של המלחמה היה בין מרץ 1969 לאוגוסט 1970. מלחמה זו הייתה שונה מהמלחמות שהיו עד אז בין ישראל לערבים, בהיותה סטטית בעיקרה. צה"ל נכנס להלך מחשבה ולתכנון הגנתי, ללא תכלית מבצעית של הבסת האויב.

החזיתות העיקריות היו בקווי הפסקת האש עם מצרים ועם ירדן, שם פעל גם חיל משלוח עיראקי. חזית משנית הייתה בגזרה הסורית. במקביל לצבאות ערב, גם לארגוני המחבלים היה תפקיד חשוב בלחימה: הם ביצעו את רוב הפעילות המבצעית בחזית הירדנית, פתחו חזיתות נוספות בתוך הארץ, בגבול לבנון ואף בחו"ל.

שמה של המלחמה ניתן לה על ידי מחוללה – נשיא מצרים דאז, גמאל עבד אל-נאצר. בערבית המלחמה נקראת "חרב אל-אסתנזאף", שפירושה "מלחמת הקזת הדם". העובדה ששם המלחמה ניתן לה על ידי נאצר רק ביולי 1969, מעידה על כך שנאצר נקלע למלחמה מתמשכת של התשה שבה לא השיג את מטרותיו בקצב שייחל בגלל תגובות ישראל.