משקיפי או"ם הוצבו בקו הפסקת האש בין ישראל לסוריה ברמת הגולן

15.7.1967 - 1.1.1900
זירת סוריה

משקיפי או"ם הוצבו בקו הפסקת האש בין ישראל לסוריה ברמת הגולן.