משקיפי או"ם הוצבו בקו הפסקת האש בין ישראל למצרים בתעלת סואץ

17.7.1967 - 1.1.1900
זירת מצרים

משקיפי או"ם הוצבו בקו הפסקת האש בין ישראל למצרים בתעלת סואץ.