מטרות העמותה

העמותה להנצחת מורשת מלחמת ההתשה במצפור דוד איזן (ע"ר), הוקמה בשנת 2007 ביוזמת האב השכול דניאל איזן ז"ל, שהקים ב-1973 בכרמל אתר הנצחה לזכר בנו ועוד שבעה לוחמים שנפלו בשלהי מלחמת ההתשה (1970), בתקרית אש בתעלת סואץ.  

בין מייסדי העמותה: אלוף (מיל') זאב אלמוג - יו"ר העמותה, אלוף (מיל') שלמה להט (צ'יץ') ז"ל, תא"ל (מיל') רון כתרי, תא"ל (מיל') שוקה דורפמן ז"ל, נחמיה גנות, פרופ' יוסי בן ארצי, פרופ' יוסי ויליאן, תא"ל (מיל') אמל פארס, יאיר דורי, משה אימבר ואחרים. כמזכיר העמותה נתמנה האח השכול אילן איזן להמשך קידומו של מפעל חינוכי ייחודי וחיוני זה.

 

העמותה היא מלכ"ר (ע"ר מס'  580465326).

פירוט מטרות העמותה:

א. לטפח, לשמור ולהנחיל את מורשת מלחמת ההתשה בין השנים 1968-1970, תוך שימת דגש על ההקרבה, המסירות ואומץ הלב של לוחמיה.

ב. להקים מרכז חינוך והדרכה להנצחת מורשת מלחמת ההתשה במצפור דוד איזן בכרמל ולקיים בו פעילות שוטפת הקשורה לתחום ההנצחה, המורשת וההסברה.

ג. להנציח את זכרם של הנופלים במלחמת ההתשה.

ד. לשלב את זיכרון הנופלים ומורשת מלחמת ההתשה בתרבות הפנאי, כערך חינוכי לאומי המאגד זיכרון, חינוך, ידיעת הארץ, ספורט ונופש במרקם אחד.

ה. לשמש גוף מייעץ בכל הקשור למורשת מלחמת ההתשה.

בתקנון העמותה נקבעו גם דרכי הפעולה להשגת מטרותיה:

א. לאסוף מידע, לעבד, לחקור, לתעד, ללמוד וללמד את תולדות ומורשת מלחמת ההתשה.

ב. ליזום ולהפיק עבודות מחקר, כתבי עת, ספרים, סרטים, אמצעים הדרכה, וכל חומר פרסומי הקשור לתולדות ומורשת מלחמת ההתשה.

ג. ליזום ולקיים כנסים, ימי עיון, אירועים, ופעילויות תרבות ומורשת נוספות לקידום מטרות העמותה.

ד. ליזום ולהקים אתרי אינטרנט לקידום מטרות העמותה.

ה. ליזום פרויקטים שונים להנצחת חללי מלחמת ההתשה.

ו. לסייע בארגון מפעלי הנצחה חדשים ובשימור ופיתוח אתרים קיימים.

ז. לשלב את פעילות ההנצחה והדרכת מורשת הקרב באתרי נופש וטבע פעילים, לשם יצירת שילוב של זיכרון, חינוך, ידיעת הארץ, ספורט ונופש, כחלק מההוויה התרבותית בארץ, להעצמת הנחלת מורשת מלחמת ההתשה בקרב ציבור בני הנוער בפרט והציבור הרחב בכלל.

ח. לגייס כספים ותרומות בארץ ובחו"ל לשם קידום וקיום מטרות העמותה.

ט. לסייע לצה"ל, למשרד הביטחון, למשרד החינוך ולגופים אחרים במחקר, בשימור ובתצוגת מורשת מלחמת ההתשה, ולקיים אתם קשרי גומלין בפעילויות משותפות.

י. לאגד את לוחמי מלחמת ההתשה בחזית תעלת סואץ לדורותיהם לקידום מטרות העמותה.

בהתאם למטרות אלו, פועלת העמותה להרחבת פעילות ההדרכה והמורשת באתר שבכרמל באמצעות פיתוח מתקנים, אמצעי המחשה, ומערכת הדרכה ברמה ארצית ואף עוסקת בגיוס משאבים מגורמים שונים למטרות הפיתוח. האתר נמצא בפארק הכרמל, שהוא גן לאומי. פיתוחו המתוכנן, לרבות הרחבת פעולות החינוך וההדרכה בתחומו, קיבלו את ברכת רשות הטבע והגנים.

אתר אינטרנט זה הינו חלק מפעילות העמותה ונועד לסייע לקידום מטרותיה.

 
כתובת העמותה:

העמותה להנצחת מורשת מלחמת ההתשה במצפור דוד איזן (ע"ר).

רח' זרובבל 5, חיפה 34671, אצל אילן איזן.