מטוס אל-על נחטף לאלג'יריה בדרכו מרומא לישראל

23.7.1968 - 1.1.1900
טרור

מטוס אל-על נחטף לאלג'יריה בדרכו מרומא לישראל ע"י מחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין.