לוחמי הקומנדו הימי חצו את תעלת סואץ ופוצצו מסילת רכבת בקרבת קנטרה

5.7.1967 - 1.1.1900
זירת מצרים

בתגובה לפיצוץ מסילת הרכבת קנטרה-אל-עריש ע"י המצרים, לוחמי הקומנדו הימי חצו את תעלת סואץ ומיקשו מסילת רכבת בשני מקומות בקרבת קנטרה. קטעים מהמסילה פוצצו.