כוח צה"ל פשט על בסיס מחבלים בוואדי פידאן בהרי אדום

8.4.1968 - 1.1.1900
טרור/זירת ירדן

כוח צה"ל פשט על בסיס מחבלים בוואדי פידאן.