חיסול מחבלים צפונית ליריחו

28.4.1968 - 1.1.1900
טרור/זירת ירדן

מרדף אחר יחידת מחבלים וחיסולה צפונית ליריחו.