הפגזה ירדנית על ישובינו בעמק בירדן התפתחה לתקרית לאורך הגיזרה, במהלכה הופגזה אירביד שבצפון ירדן

4.6.1968 - 1.1.1900
גיזרת ירדן

הפגזה ירדנית על ישובינו בעמק בירדן התפתחה לתקרית לאורך הגיזרה, במהלכה הופגזה העיר אירביד שבצפון ירדן.