בקרב אווירי הופלו שבעה מטוסים מצריים ומטוס ישראלי

15.7.1967 - 1.1.1900
זירת מצרים

בקרב בין מטוסי חיל האוויר למטוסים מצריים שניסו לתקוף את כוחותינו ממזרח לתעלת סואץ, הופלו שבעה מטוסים מצריים ומטוס ישראלי. הטייס צנח בתחום סיני וניצל. לכוחותינו הרוג ו-23 פצועים, חמישה טנקים וזחל"ם נפגעו קלות, ומשאית דלק נשרפה. למצרים נפגעו בין היתר 10 טנקים עמדות תותחים, מאגרי דלק ליד איסמעיליה והחלה בריחת אלפי תושבים מערי התעלה.