נהדפה התקפת מחבלים על מוצב צה"ל בגבול ירדן

25.5.1968 - 1.1.1900
טרור/זירת ירדן

נהדפה התקפת מחבלים על מוצב צה"ל ליד גשר מנדסה.