חיל האוויר תקף מחנה מחבלים ליד סלט בדרום בקעת הירדן

4.8.1968 - 1.1.1900
טרור/זירת ירדן

חיל האוויר תקף מחנה מחבלים ליד סלט בדרום בקעת הירדן.