זחל"ם עלה על מוקש ברמת הגולן

20.8.1968 - 1.1.1900
זירת סוריה

זחל"ם עלה על מוקש ליד פיק.