היאחזות נח"ל קליה עולה על הקרקע

15.2.1968 - 23.7.2013
זירת ירדן

היאחזות נח"ל קליה עולה על הקרקע בדרום בקעת הירדן, מצפון לים המלח.