ארבעה מעשי חבלה באזור ירושלים

17.9.1967 - 1.1.1900
טרור

ארבעה מעשי חבלה באזור ירושלים.